Cover Miskien moat ik myn hert ferstean

Boeken, Portfolio

Opdracht: Ontwerp cover
Muziekuitgeverij Intrada uit Heerenveen geeft o.m. cantates, liturgieën en liedboekjes uit. Dit is de cover van liturgie “Miskien moat ik myn hert ferstean”